за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| мк      | en      | sq    
 

ГОЛЕМ ПРОЛЕТЕН ПОПУСТ !!!

телефонска  линија за закажување прегледи
02/ 3299 000

 www.facebook.com/stomatoloskikliniki
 

Соопштение до јавноста
Пружање на  стоматолошки  интервенции на лица со посебни потреби преку дејноста анестезија и реанимација...повеќе

Njoftim
Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për ndërhyrje kirurgjike përmes anestezionit dhe reanimimit për persona me nevoja të posaçmemë tepër

 

БЕЗБОЛНИ ТРЕТМАНИ СО ЛАСЕР

CAD-CAM  SYSTEM 

   

завршни сметки 2016
буџетска сметка
сопствена сметка

сметка за донации

завршни сметки 2017
буџетска сметка
сопствена сметка
сметка за донации

 

 D-r. AMELLA  CANA
direktor
 
 

За Вашето здравје ќе се грижи најквалитетниот високо стручен кадар од од областа на стоматологијата, притоа користејќи ја најсовремената опрема и методи на работа.

 

 

 

 

 

© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.